Zasady posadowienia małego zbiornika paliw

Przedstawiamy najważniejsze zasady, którymi trzeba się kierować przy wyborze zbiornika i miejsca jego posadowienia:
 
 1. Do podłączenia zbiornika niezbędne będzie doprowadzenie zasilania (230V) oraz uziemienie zbiornika i układu dystrybucyjnego
 2. Lokalizacja i posadowienie zgodnie z wytycznymi. Obowiązujące przepisy regulują podstawowe obowiązki, co do lokalizacji zbiornika. Odległości:
  a) 10 m - od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej
  b) 5 m - od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.

 3. Podstawowym przepisem regulującym posadowienie zbiornika jest Rozporządzenie MSWiA (p.poż) dopuszczające przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, fragment rozporządzenia: "Paragraf 11 1. dopuszczające przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3. 2. Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, o którym mowa w ust. 1, należy sytuować z zachowaniem następujących odległości: a) 10 m - od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej b) 5 m - od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej…"

 4. Zbiornik powinien być posadowiony na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego. Podstawa musi być, co najmniej 30 cm szersza i dłuższa od samego zbiornika. Grubość podstawy musi wynosić, co najmniej 5 cm. Szczegółowe wymagania w tym zakresie powinny być określone w dokumentacji technicznej zbiornika.

 5. Jeżeli jest wymagane posadowienie zbiornika na fundamencie, fundament ten powinien być wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w przypadku lokalizacji takiego zbiornika na terenach występowania szkód górniczych, zgodnie
  z wymaganiami określonymi w przepisach prawa geologicznego i górniczego.

 6. Zbiornika nie należy sytuować na terenie otoczonym ze wszystkich stron budynkami.

 7. Odległość od zbiornika do drogi publicznej powinna wynosić, co najmniej 3 m.

 8. W odległości mniejszej niż 5 m od odmierzacza nie powinny znajdować się niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne, a także studzienki wodociągowe i ciepłownicze oraz nie powinno być otworów do pomieszczeń, w których podłoga znajduje się poniżej przyległego terenu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy plac, na którym ustawiony jest zbiornik wyposażony jest w odwodnienie liniowe i separatory oleju.

 9. Wpusty kanalizacyjne usytuowane na terenie postawienia zbiornika oleju powinny być wyposażone w sprawnie działające urządzenia zabezpieczające przed jego przenikaniem do kanalizacji.

 10. Nawierzchnia podjazdów powinna być równa, wykonana z materiałów niepalnych, szczelna i zmywalna ze spadkiem do kratek ściekowych kanalizacji deszczowo-przemysłowej.

 11. Nie dopuszcza się ustawiania zbiornika z odmierzaczem oleju napędowego na chodnikach i pasach przeznaczonych dla ruchu pieszego.

 12. Zbiornik powinien być zlokalizowany przy drodze dojazdowej o wymaganej szerokości, z niezbędnym miejscem do zawracania i przystosowanej, w zakresie nośności, do dojazdu cysterny dostawcy oleju napędowego. Potencjalne przeszkody
  w postaci zaparkowanych samochodów, linii wysokiego napięcia, gałęzi drzew powinny być na bieżąco kontrolowane i minimalizowane przez użytkownika zbiornika.

 13. Użytkownik zbiornika ma obowiązek zapewnienia bezpiecznej dostawy paliw i wolnej przestrzeni wokół zbiornika do okresowych kontroli i przeglądów.

 14. Przestrzeń do obsługi zbiornika (dystrybucja paliwa) powinna być zlokalizowana w sposób umożliwiający swobodny bezkolizyjny ruch obsługiwanych pojazdów.

 15. Dla zbiorników o pojemności 5000 dm3 przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji produktów naftowych III klasy nie ustala się stref zagrożenia wybuchem.

 16. Zabronione jest lokalizowanie zbiorników 5000 dm3 do przechowywania oleju napędowego w garażach oraz w innych pomieszczeniach wewnątrz budynków

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową OFERTĄ mini stacji paliw.

Wszystkie prawa zastrzeżone @ PetroConsulting
Projekt i wykonanie @ Creato

Wewnątrzzakładowe stacje benzynowe w dzisiejszych czasach wyposażane są w najnowszą aparaturę, która zwiększa bezpieczeństwo, usprawnia korzystanie ze stacji paliw, a przede wszystkim pomaga oszczędzać paliwo. W celu poprawienia bezpieczeństwa, zwiększenia funkcjonalności i oszczędności paliwa proponujemy Państwu szereg rozwiązań znajdujących się w szerokim asortymencie firmy PetroConsulting Sp. z o.o. W każdej wewnątrzzakładowej stacji paliw konieczne są niezawodne dystrybutory paliw i automat do tankowania. W naszej ofercie znajdziecie Państwo automaty do tankowania do współpracy z dowolnymi dystrybutorami paliw. Przeznaczone zarówno dla firm posiadających kilka pojazdów, jak i dla dużych flot logistycznych. Dla wszystkich firm mamy także kompletny automatyczny dystrybutor, który jest kompleksowym rozwiązaniem ułatwiającym kierowcom samodzielne tankowanie o każdej porze. Jest to możliwe gdyż tankowanie w takim automatycznym dystrybutorze ze zbiornikiem możliwe jest dzięki specjalnym kartom dostępu. Jeżeli interesuje Państwa pełna kontenerowa stacja paliw, to oferujemy pełną gamę zbiorników kontenerowych lub zbiorników plastikowych. Mamy je o rożnych pojemności w zależności od potrzeb. Oczywiście znajdziecie tutaj i wszelkiego rodzaju sondy pomiarowe, które dzięki nowoczesnej technologii potrafią dokładnie określić ilość paliwa w zbiorniku. W szerokiej ofercie PetroConsulting Sp. z o.o. nie brakuje i innych nowoczesnych elementów wyposażenia każdej stacji paliwowej jak np. dystrybutory paliw. Znajdziecie tutaj między innymi nowoczesny zbiornik paliwa z dystrybutorem czy tak zwany tankomat, który obecnie możemy spotkać na coraz większej ilości stacji paliw. W swojej ofercie posiadamy także profesjonalny system zarządzania. Dzięki temu nowemu oprogramowaniu zarządzanie stacją paliw jest o wiele prostsze i bezpieczniejsze. Decydując się na naszą szeroką ofertę macie Państwo pewność, że trafią do Was produkty najlepszej jakości. Więcej szczegółów można uzyskać nawiązując z nami bezpośredni kontakt. Nasi specjaliści udzielą wszelkich porad.

Pozostałe obszary naszej działalności to: Automatyczna stacja paliwBezobsługowa stacji paliwDystrybutor paliwaKontrola paliwaMini stacje paliwOprogramowanie dla stacji paliwPaliwo pod kontroląProgram do tankowaniaSamoobsługowa stacja paliwTankowanie samoobsługoweWewnętrzna stacja paliwZarządzanie paliwemZakładowa stacja paliw